BLIC VIJESTI

Broj:171-04/08, Zenica, 30.10.2008.godine

SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA ZE – DO KANTONA 

PREDMET: Obavijest o aktivnostima; dostavlja se,-  

Poštovani, 

Ovim putem želimo da obavijestimo sve članove Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK da su i zvanično počeli pregovori između predstavnika Sindikata budžetskih korisnika i predstavnika Vlade ZDK o poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika koji svoje plate i naknade primaju iz sredstava Budžeta ZDK.

I prije početka pregovora, u školama i na nekim drugim mjestima, počele su kružiti priče o toku pregovora, te o ciframa i brojkama koje su navodno već dogovorene. Takve insinuacije su se intenzivirale tokom protekle sedmice i na ovaj način želimo da skrenemo pažnju svim članovima Sindikata da su sve te priče plod mašte nedobronamjernih podanika i poslušnika koji ne žele dobro niti radnicima u obrazovanju niti članovima Sindikata i isključivo služe u svrhu ispipavanja “pulsa“ radnika i njihovih očekivanja.

Sve tačne i istinite informacije o toku pregovora i eventualnim dostignućima možete dobiti isključivo od vaših sindikalnih povjerenika ili od članova Kantonalnog odbora SSOOiO ZDK.

S poštovanjem, 

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović 

 
Broj:175-04/08Zenica, 30.12.2008.godine

SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA ZE – DO KANTONA 

PREDMET: Obavijest o aktivnostima; dostavlja se,-Poštovani,Ovim putem želimo da obavijestimo članstvo Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja ZDK da su pregovori između predstavnika Sindikata budžetskih korisnika i predstavnika Vlade ZDK o poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja radnika koji svoje plate i naknade primaju iz sredstava Budžeta ZDK još uvijek u toku. Kao što vam je poznato Skupština ZDK je donijela Odluku o privremenom finansiranju za period januar – mart 2009. godine, što znači da Budžet ZDK za 2009. godinu nije usvojen. Predstavnici Sindikata su prema Vladi ZDK uputili svoje zahtjeve koje  Vlada još uvijek razmatra, te očekujemo da će se završnica pregovora dogoditi tokom januara iduće godine. Atmosfera međusobnog uvažavanja i razumijevanja koja dominira pregovorima daje nam za pravo da očekujemo pozitivan ishod. U svakom slučaju, ukoliko do toga ne dođe, Pregovarački tim našeg sindikata pripremio je niz mjera i aktivnosti koje ćemo sprovesti ako izostanu očekivani rezultati. O tim mjerama i aktivnostima članstvo će biti pravovremeno informisano i o istim će se izjasniti.Na isteku ove kalendarske godine želimo da vam izrazimo najdublje osjećaje zahvalnosti na iskazanom povjerenju i saradnji, kao i na vašem doprinosu sindikalnoj borbi. Istovremeno izražavamo svoje žaljenje što i pored vidnih pomaka u poboljšanju materijalnog statusa prosvjetnih radnika u protekloj godini on i dalje nije na nivou koji je dostojan profesije koju obavljamo.Također, koristimo ovu priliku da svim članovima sindikata čestitamo sve protekle i nastupajuće vjerske blagdane, te zaželimo sretnu i uspješnu Novu 2009. godinu.

S poštovanjem, 

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović 

 
powered_by.png, 1 kB
POČETNA arrow AKTUELNOSTI arrow Zapisnik sa 5.sjednice SSSBiH ZDK
Zapisnik sa 5.sjednice SSSBiH ZDK PDF Ispis E-mail
administrator   
Četvrtak, 19 April 2012

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONALNI ODBOR ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 5.  sjednice Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Zeničko-dobojskog kantona održane 16. aprila 2012. godine

Sjednica je počela sa radom u 12:00 sati

Sjednicom je predsjedavao Mirnes Isaković, predsjednik

Sjednici su prisustvovali:

  • Mirnes Isaković, predsjednik,
  • Mehmed Oruć-sindikat rudara,
  • Esad Grahić-sindikat organa uprave i državne vlasti,
  • Vehbija Aličić-sindikat šumarstva i prerade papira, Namik Hadžić-sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala,
  • Selvedin Šatorović-sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja,
  • Ljiljana Smriko-sindikat trgovine,
  • Đevad Hadžić-sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i
  • Pero Milovanović-sindikat željezničara.

Odsustvo sa sjednice pravdali su: Hajrudin Hotić-sindikat komunalne privrede, Islam Imamović-sindikat metalaca, Halim Lemeš-sindikat tekstila, kože, obuće i gume i Haris Dedić-sindikat pošta.

Na sjednici je jednoglasno utvrđen sljedeći

D NE V N I  R E D:

1. Analiza socijalnog dijaloga Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Zeničko-dobojskog kantona i njegovih članica Kantonalnih odbora granskih sindikata sa vladom Zeničko-dobojskog kantona

2. Razmatranje izvještaja o radu Kantonalnog odbora Saveza

3. Razmatranje Programa rada kantonalnog odbora Saveza

4. Tekuća pitanja

Nakon rasprave doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI

1. Prihvata se informacija Predsjednika Kantonalnog odbora Saveza i predstavnika grupacija granskih sindikata sa sastanka sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona koja je održana istog dana u terminu od 10:00 sati.  Sastanku su u ime Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Zeničko-dobojskog kantona prisustvovali: Mirnes Isaković-predsjednik, Namik Hadžić-predstavnik grupacije sindikata privrede, Esad Grahić-predstavnik grupacije sindikata budžetskih korisnika i Pero Milovanović-predstavnik grupacije sindikata uslužnih djelatnosti. U ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona sastanku su prisustvovali: Fikret Plevljak-premijer, Amra Babić-ministrica finansija, Jusuf Duraković, ministar privrede, Dženan Begović-šef kabineta i Mirsad Kadić-sekretar ureda za zakonodavstvo..

Sastanak je održan na zahtjev predsjednika Kantonalnog odbora Saveza a nakon što su Kantonalni granski sindikati osnovnog obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona i srednjeg i visokog obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona dostavili inicijativu za analizu socijalnog dijaloga kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Zeničko-dobojskog kantona i zahtjev za smjenu premijera Zeničko-dobojskog kantona gosp. Fikreta Plevljaka koju su nevedeni sindikati dostavili političkim partijama I zastupnicima skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku je razgovarano o deblokadi socijalnog dijaloga, a nakon rasprave su doneseni sljedeći zaključci:

a. Vlada će na svojoj sjednici zakazanoj za 18.04.2012. godine (srijeda) razmotriti prijedlog Izjave koja je od strane predstavnika Kantonalnog odbora Saveza sindikata dostavljena premijeru Plevljaku a kojom je definisano sljedeće:

a.a. Bezuslovno otpočeti socijalni dijalog definisan ranije utvrđenim Protokolom i istovremeno zaustaviti izražavanje međusobnog nepovjerenja i netolerancije,

a.b. Reafirmisati principe na kojima je formirano Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Zeničko-dobojskog kantona i omogućiti njegovo        funkcionisanje u punom kapacitetu,

a.c. Otpočeti dijalog vezan za sistemsko rješavanje otvorenih pitanja, prije svega izmjena i dopuna Kolektivnih ugovora i njihovo aneksiranje gdje god je to moguće,

a.d. Zaustaviti prijem novih zaposlenika u organe državne službe Zeničko-dobojskog kantona i započeti dijalog o reformi uprave koja će biti       zasnovana na stvarnim potrebama građana kantona i

a.e. Socijalni dijalog voditi što je moguće češće, a najmanje jednom u 15. dana.

b. Vlada će na svojoj sjednici zakazanoj za 18.04.2012. godine (srijeda) imenovati radnu grupu za pregovore sa grupacijom sindikata korisnika budžeta o svim otvorenim pitanjima, 

c.  Održat će se zajednički sastanak Kantonalnog odbora Saveza sindikata i Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Termin sastanka i dnevni red utvrdit će se dogovorno između predstavnika Sindikata i Vlade.

Smatrajući da bi se realizacijom navedenih zaključaka mogli otklonuti problemi u zastoju socijalnog dijaloga, donesen je zaključak da Kantonalni odbor Saveza u narednih 15. dana prati njihovu provedbu. U slučaju da premijer Zeničko-dobojskog kantona bude i dalje opstruirao socijalni dijalog, Kantonalni odbor je donio zaključak da prihvata inicijativu navedenih granskih sindikata i od predstavnika političkih partija koje su formirale vlast i zastupnika skupštine Zeničko-dobojskog kantona zatraži njegovu smjenu.

2.      Zadužuju se predstavnici grupacija granskih sindikata da u cilju kvalitetne pripreme sastanka Kantonalnog odbora Saveza sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona hitno održe sastanke grupacija. Svaka od grupacija dužna je pripremiti referat za sastanak i imenovati osobu koja će isti obavezno prezentovati na sastanku sa Vladom.

3.      Zadužuje se predsjednik Kantonalnog odbora Saveza da nakon održanih sastanaka grupacija a prije održavanja sastanka Kantonalnog odbora sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona zakaže sjednicu Kantonalnog odbora na kojoj bi se definitivno utvrdio kvalitetan nastup prema Vladi.

4.      Usvaja se jednoglasno izvještaj o radu Kantonalnog odbora za 2011. godinu.

5.      Usvaja se jednoglasno program rada Kantonalnog odbora za 2012. godinu.

6.      U cilju zaštite predsjednika Kantonalnog odbora sindikata šumartsva i prerade papira Vehbije Aličića koji je izložen šikaniranju i mobingu od strane poslodavca i novoformiranog sindikata u IP. „Krivaja“ Zavidovići, zadužuje se predsjednik Kantonalnog odbora Saveza da od Saveza sindikata Bosne i Hercegovine i njegovog predsjednika Ismeta Bajramovića zatraži obezbjeđivanje pravne kao i materijalne pomoći kolegi Vehbiji Aličiću.

Zaključke uradili:
1. Mirnes Isaković-predsjednik,
2. Namik Hadžić – predstavnik grupacije sindikata privrede
3. Esad Grahić – predstavnik sindikata korisnika budžeta
4. Pero Milovanović- predstavnik sindikata uslužnih djelatnosti

 

 

 

 

 
« Prethodna   Sljedeća »

PRVOMAJSKI URANAK

© 2018 SAMOSTALNI SINDIKAT OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA ZE-DO KANTONA
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.